Urine-incontinentie, hoe kom je er van af? Bekkenfysiotherapie bij Fysiotherapie Leebrug in Houten

Woman with Hands Holding her Crotch

Ongewild verlies van urine wordt ook wel urine-incontinentie genoemd. Het is een veel voorkomende klacht bij zowel vrouwen als mannen.

Het verlies van urine kan ontstaan tijdens buikdrukverhogende momenten, zoals hoesten, niezen, tillen, hardlopen of trampolinespringen. We spreken dan van stress urine-incontinentie. Ook is het mogelijk dat urineverlies ontstaat tijdens aandrang, zodat je (net) niet op tijd "droog" het toilet kan halen. Dit wordt urge-incontinentie genoemd. Een combinatie van stress- en urge-incontinentie kan ook voorkomen.

Oorzaken: bij vrouwen kunnen deze klachten ontstaan na een zwangerschap en bevalling, tijdens de menopauze, of door een overactieve blaas. Bij mannen ontstaat incontinentie vaak na een prostaatoperatie of door een overactieve blaas.

Bij een overactieve blaas is “de blaas de baas” en moeten mensen vaak plassen. Normaal gesproken plassen we per 24 uur ongeveer zes à zeven keer, waarvan soms één keer ’s nachts, afhankelijk van de vochtintake. Als je vaker moet plassen, misschien wel elk uur, dan spreken we van een overactieve blaas. Veel mensen gaan dan uit voorzorg vaker naar het toilet, waardoor ze steeds meer moeite krijgen om hun plas op te houden. Met blaastrainingen kunnen we dit vaak verhelpen.

Urineverlies kan ook door een niet goed functionerende bekkenbodem ontstaan. De spieren van de bekkenbodem kunnen te slap zijn (onderactief), te strak zijn (overactief), of niet in staat zijn om op het juiste moment aan te spannen of te ontspannen, waarbij we spreken over een gestoorde coördinatie.

Onze bekkenfysiotherapeuten zullen eerst je klachten in kaart brengen tijdens een vraaggesprek. Hierna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de meest moderne apparatuur gebruikt kan worden om de functie van de bekkenbodem nauwkeurig inzichtelijk te maken. Vervolgens wordt in samenspraak een persoonlijk behandelplan opgesteld. De keuze van behandeltechniek hangt af van je persoonlijke situatie. Denk hierbij aan voorlichting, adviezen over toilethouding en gedrag, bekkenbodemoefeningen en verbetering van bekkenbodemspierfunctie, zo nodig met geavanceerde apparatuur.

Blijf dus niet met je klachten lopen. Regelmatig horen we na een succesvolle behandeling terug van mensen: “was ik maar eerder gekomen”!