Adem- en ontspanningstherapie Methode van Dixhoorn (AOT) is een laagdrempelige en wetenschappelijk onderbouwde methode om bewust te worden van aanwezige spanningen, zowel lichamelijk als geestelijk.

Waarom adem & ontspanningstherapie?

Adem- en Ontspanningstherapie Methode van Dixhoorn leert je om je bewust te worden van de aanwezige spanningen, en te bepalen of het gaat om een efficiënte, nuttige spanning is, of een ‘overspanning’. Door middel van bewegings-, adem- en aandachtsinstructies leert je om de spanning waar te nemen en jezelf dieper te ontspannen.

Samen met de therapeut wordt gezocht naar een instructievorm waarbij een duidelijk waarneembare ontspanning ontstaat. Het verminderen van onnodige spanning leidt tot een verbetering van functioneren, welbevinden en kwaliteit van leven. Deze effecten hebben een brede toepassing en zijn van grote betekenis bij werkhervatting.

Werkwijze

De instructies zijn eenvoudig en in principe door iedereen uit te voeren. Ze sluiten nauw aan bij normale houdingen en bewegingen in het dagelijkse leven. De keuze van de instructies wordt bepaald door je mogelijkheden en je reacties op de voorafgaande oefeningen en verloopt niet volgens een vooropgezet schema. Het wordt na enkele sessies al duidelijk of de klachten en problemen spannings-gebonden zijn en behandelbaar zijn met AOT.

Voor wie is Adem en ontspanningstherapie

De methode wordt toegepast bij vier categorieën van gezondheidsproblemen: :
  • Spanningsgerelateerde problemen: zoals hyperventilatieklachten en gespannenheid, maar ook vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out.
  • Psychische problemen: vooral angst, ook depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking.
  • Functionele problemen van houding, adem, stem en beweging: zoals rug- en nekklachten en ademproblemen, maar ook slechte rompbalans, chronische pijn, RSI (CANS), whiplash, stemproblemen.
  • Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaak: bij hart- en longpatiënten, ook bij mensen met neurologische of inwendige orgaanaandoeningen.

Relevante website

www.methodevandixhoorn.nl

Locatie:

Deze therapie vindt plaats op onze locaties Medisch Centrum Leebrug en Medisch Centrum Schalkwijk.

Vergoeding:

De Adem- en ontspanningstherapie Methode van Dixhoorn wordt geheel of gedeeltelijk vergoed (afhankelijk van je polis) door de zorgverzekeraar, vanuit de aanvullende verzekering. Een verwijzing van een arts is voor behandeling niet noodzakelijk.

Meer informatie en een vergoedingsoverzicht is vindbaar op www.vandixhoornvereniging.nl