Thuiszorgfysiotherapie

Het doel van de fysiotherapeutische behandeling aan huis is afhankelijk van de hulpvraag. Deze kan komen van de patiënt zelf, maar ook van mantelzorgers of betrokken zorgverleners.

Wat doet de thuiszorgfysiotherapeut?

De thuiszorgfysiotherapeut richt zich op de patiënt die niet in staat is om (structureel) naar de praktijk toe te komen voor fysiotherapeutische behandeling. De beperking van deze mobiliteit kan van tijdelijke of blijvende aard zijn.

Werkwijze

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen tijdelijke en langdurige fysiotherapie aan huis waarbij de therapie gericht is op het aanleren van transfers thuis, het gebruik van (loop) hulpmiddelen of het weer zelfstandig kunnen verplaatsen (wandelen, fietsen, auto rijden). De thuiszorgfysiotherapeut houdt rekening met een eventueel verhoogd valrisico en verminderd bewegen door sociaal isolement.

De doelstelling van tijdelijke fysiotherapie aan huis is de patiënt dusdanig te begeleiden en mobiliseren tot de hulpvraag beantwoord is, of tot de patiënt in staat is om de revalidatie in de praktijk voort te zetten.

De doelstelling van langdurige fysiotherapie aan huis is het behouden van de huidige functies en mobiliteit van de patiënt. Als behoud van functies niet meer mogelijk is, wordt de doelstelling om achteruitgang te remmen. Bij deze doelstelling kunnen aanvullende handelingen van de thuiszorgfysiotherapeut bestaan uit het vinden van een prettige houding, en het verlichten van pijn of verlagen van spierspanning.

Verder kan de thuiszorgfysiotherapeut inventariseren of er samenwerking gewenst is met andere disciplines, zoals de ergotherapeut. Voor de thuiszorgfysiotherapeut is verder de samenwerking met de thuiszorgmedewerkers essentieel.

Bij terminale fysiotherapie is de thuiszorgbehandeling gericht op comfort, anti-decubitus beleid, en op begeleiding bij angst en onrust. Hierbij kan desgewenst ook de psychosomatisch fysiotherapeut betrokken worden.

Wanneer is thuiszorgfysiotherapie mogelijk?

  • na orthopedische operaties, zoals heupprothese (THP), knieprothese (TKP), schouderprothese, wervelkolomoperaties
  • na ontslag uit het ziekenhuis (interne geneeskunde, oncologie, oedeembehandeling)
  • na een doorgemaakte beroerte
  • na exacerbatie COPD (COLD 3 of 4)
  • urine- of ontlastingsverlies bij ouderen (>70 jaar)
  • MS, aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
  • terminale fysiotherapiebehandeling

Locatie:

gemeente Houten

Vergoeding:

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed (afhankelijk van je polis) door de zorgverzekeraar, vanuit de aanvullende verzekering. Een verwijzing van een arts is voor behandeling niet altijd noodzakelijk.

Stan Claessens

Stan Claessen

Afspraak maken