Revalidatie bij meniscus scheur, Fysiotherapie Leebrug in Houten

De meniscus is een belangrijke schokbreker in de knie en is gemaakt van kraakbeenachtig weefsel. Er is een binnenste en een buitenste meniscus. De meniscus kan scheuren bij een verdraaiing van de knie. Vanaf ongeveer 45-jarige leeftijd neemt de kwaliteit van het meniscusweefsel af. Dan kan er ook spontaan een scheur in de meniscus ontstaan. Bij een meniscus scheur ontstaan vaak pijnklachten en kunnen dagelijkse activiteiten fors worden beperkt.

Als je met knieklachten bij Fysiotherapie Leebrug komt, zullen wij een vraaggesprek afnemen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Als hieruit de verdenking op een meniscus scheur ontstaat, dan hangt het van de ernst en duur van je klachten af wat er gaat gebeuren. Soms kan de meniscus vanzelf genezen. In de acute fase kan de huisarts adequate pijnstilling voorschrijven. Als de klachten mild zijn beginnen we met fysiotherapeutische behandeling; we leren je bijvoorbeeld om te lopen met krukken en geven je oefeningen om het herstel te bevorderen. Als de klachten niet minder worden, heftig zijn, of als je hevige “slotklachten” ervaart, dan sturen we aan op een verwijzing naar de orthopeed voor verdere diagnostiek.

De orthopeed kan door middel van een MRI-scan de meniscus goed in beeld te krijgen waarna hij of zij een verder behandelbeleid voorstelt. Vaak wordt er in eerste instantie niet gekozen voor een operatie maar voor een afwachtend beleid, om te zien of de meniscus vanzelf kan herstellen. Dit gebeurt bij Fysiotherapie Leebrug onder begeleiding van een fysiotherapeut met kennis van orthopedische revalidatie. Het behandeltraject bestaat meestal uit 12 weken intensieve oefentherapie. Als de klachten alsnog niet verbeteren, of de slotklachten blijven aanhouden, kan de orthopeed ervoor kiezen om een kijkoperatie (artroscopie) uit te voeren.

Bij een kijkoperatie kan de orthopeed een meniscectomie (meniscusverwijdering) of een meniscushechting uitvoeren. Er wordt eerst gekeken of de meniscus kan worden gehecht en als dit niet mogelijk blijkt kan het gescheurde gedeelte van de meniscus worden weggehaald. Dat laatste is bij patiënten ouder dan 45 jaar meestal nodig, omdat door een verminderde kwaliteit van het meniscusweefsel hechten niet meer mogelijk is.

Meniscectomie: een kijkoperatie van de knie is een kortdurende ingreep. Je mag meestal dezelfde dag alweer naar huis. Als het gescheurde deel van de meniscus verwijderd wordt kan je vaak na de operatie de knie direct weer belasten. Om een goed looppatroon te behouden wordt soms aangeraden om de eerste dagen met krukken te lopen. Je fysiotherapeut kan je hierbij helpen. Ook krijg je oefeningen om de knie weer te buigen en te strekken op geleide van de pijn, en om de spieren rondom het kniegewricht sterker te maken. Uiteindelijk kan de fysiotherapeut je begeleiden in het hervatten van je dagelijkse activiteiten en sport.

Meniscushechting: als de meniscus nog van goede kwaliteit is kan de orthopeed er tijdens de artroscopie voor kiezen om de scheur te hechten. Na een dergelijke operatie moet je langer met krukken lopen dan na een meniscusverwijdering. Het lopen met krukken is heel belangrijk om de hechting goed te laten zitten. Na de operatie hebben patiënten vaak veel vragen: hoe loop ik goed met krukken? hoe kom ik de trap op en af? wat mag ik wel en wat juist niet? De eerste weken kan de fysiotherapeut je thuis bezoeken als je nog niet zelf naar de praktijk kan komen. We helpen je met al je vragen en geven oefeningen om het herstel te bevorderen. De eerste 6 weken moet je met krukken lopen en mag je de knie niet verder buigen dan 90 graden. Diepe kniebuigingen zijn zelfs de eerste 3 maanden niet toegestaan. Sporten waarbij veel draaibewegingen van de knie voorkomen worden afgeraden tijdens de eerste 4 tot 6 maanden. Al deze beperkingen zijn nodig om het vastgroeien van de gescheurde meniscus zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit gehele proces kan je samen met je fysiotherapeut doorlopen, deze zal steeds aangeven wat je weer mag doen.