Intensivering van samenwerking binnen onze orthopedische zorg.

Het bereiken van de beste zorg in Fysiotherapie Leebrug is een proces dat voortdurend in ontwikkeling is. Met name de orthopedische zorg en revalidatie (bv. herstel na operatie) is een belangrijk speerpunt binnen ons centrum geworden.  We zijn daarom ook trots dat we inmiddels alle vormen van deze orthopedische zorg – zowel voor als na een operatie – kunnen bieden aan onze cliënten.

Zoals je kunt zien op onze website heeft een aantal van onze medewerkers een aandachtgebied binnen deze orthopedische zorg, waarbij ieder van hen zich richt op een specifieke lichaamsregio, zoals knie, heup en schouder.

Vanuit een gezamenlijk initiatief van de fysiotherapiepraktijken die verbonden zijn aan de medische centra van Houten is recent de samenwerking geïntensiveerd met de orthopeden van het Sint Antonius Ziekenhuis en het Annatommie Medisch Centrum. Onze medewerkers hebben persoonlijk kunnen kennismaken met de orthopeden en fysiotherapeuten uit deze centra. Ook hebben ze deelgenomen aan hun reguliere spreekuren, zodat we beter van elkaar leren wat we precies doen, wat onze expertises zijn en hoe de zorg het beste op elkaar kan aansluiten. We zullen onze medewerkers stimuleren, en de mogelijkheid bieden, om zoveel mogelijk bij te scholen binnen de orthopedische fysiotherapiezorg, en om de samenwerking binnen Houten en met de orthopeden zo vruchtbaar mogelijk te maken.

Word je binnenkort geopereerd voor een orthopedisch probleem? Neem contact met onze praktijk op; we hebben het overzicht over het totale herstelproces – van voor tot na de operatie – en informeren en begeleiden je hierbij graag!