Effectiviteit van fysiotherapie bij COPD en vergoedingen 2019