Claudicatio: Altijd pijn in het rechter been tijdens het lopen