Behandeling van overspannenheid en burn-out klachten bij Fysiotherapie Leebrug in Houten

Shot of a mature businessman looking stressed out in an office

Overspannen zijn is een ernstige overbelasting ten gevolge van stress, waardoor vele soorten klachten en symptomen kunnen ontstaan. Kenmerkend hierbij is een gevoel van controleverlies en sociaal disfunctioneren. Overspannenheid kan ontstaan door de langdurige aanwezigheid van te veel stress en juist te weinig rust, plezier en steun uit je omgeving. Ook kan overspannen zijn plotseling ontstaan, na een heftige gebeurtenis zoals een conflict, door gezondheidsproblemen van jou of je naasten, verandering of ontslag van werk, of het overlijden van een dierbare.

Wanneer klachten van overspannenheid ten minste zes maanden aanwezig zijn spreekt men van een burn-out. Moeheid en uitputting staan dan op de voorgrond. Ook kun je je dan negatief, cynisch of boos voelen.

Symptomen die vaak voorkomen bij overspannenheid en burn-out zijn onder andere: vermoeidheid, rug-, nek- en spierpijn, hartkloppingen, hoge of snelle ademhaling, hoofdpijn, slaapproblemen, vergeetachtigheid, concentratieproblemen en piekeren. Hierbij kun je slechter in je vel komen te zitten, je lusteloos voelen, snel ergens aan ergeren, of stemmingswisselingen ervaren.

De psychosomatisch fysiotherapeut kan je helpen met het terugvinden van de balans tussen ontspannende en activerende activiteiten. De behandeling kan, afhankelijke van je hulpvraag, gericht zijn op het aanleren van ontspanningsoefeningen, lichaamsbewustwording, mindfulness, het aanvoelen en erkennen van je grenzen, en het stapsgewijs weer opbouwen van activiteiten en inspanning. Bij overspannenheid en burn-out klachten kunnen meerdere hulpverleners betrokken zijn, zoals je huisarts, bedrijfsarts, psycholoog, coach of praktijkondersteuner. Wij overleggen alleen met hen na jouw uitdrukkelijke toestemming.