Welkom

 

Geachte heer/mevrouw,

Welkom bij Fysiotherapie Leebrug, wij vinden het fijn dat u voor onze praktijk heeft gekozen. Wij willen u begeleiden naar een zo goed mogelijk herstel van uw gezondheid ófwel leren met de eventuele aanwezige restklachten om te gaan.

Om de behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u onderstaande informatie door te lezen.

Informatieverstrekking

Uw fysiotherapeut wil graag uw toestemming voor het verstrekken van informatie naar de zorgverzekeraar en de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen. Na afloop van de behandeling wordt u ook een tevredenheidsenquête toegezonden. Tijdens of na het behandelproces is het nodig om uw (huis)arts op de hoogte te stellen van het behandelverloop.

Indien u hiervoor geen toestemming (meer) wilt verlenen, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend fysiotherapeut.

Afspraken maken en annuleren

De zorgverzekeraar vergoedt geen behandeling bij een niet nagekomen afspraak. Wij hebben de mogelijkheid om een afspraak te verzetten of te annuleren. Wij vragen u dit uiterlijk 24 uur vóór de behandeling te doen, anders kunnen we je de gereserveerde tijd in rekening brengen (zie tarieven).

Dit kan telefonisch, email of via het “afspraak maken” formulier. Deze gegevens kunt u vinden op onze website bij de contactgegevens. Ook in het weekend of avonduren kunt u een voicemailbericht inspreken.

Heeft u een kind aangemeld jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij de gezaghebbende ouder/voogd aanwezig te zijn bij het intakegesprek voorafgaand aan de eerste behandeling.

Informatie over betalingen, tarieven, privacyverklaring en voorwaarden vindt u onderaan deze pagina.

Namens het team van Fysiotherapie Leebrug wensen wij u een goed behandeltraject toe.

 
Afspraak maken