Specialisatie Pagina Template

Adem- en ontspanningstherapie (AOT) is een laagdrempelige, maar tevens wetenschappelijk onderbouwde methode om bewust te worden van aanwezige spanningen, zowel lichamelijk als geestelijk.

Periodes van spanning, ziektes en ongevallen of gewoon de druk van het dagelijkse leven kunnen invloed hebben op de manier waarop we met onszelf omgaan. Tijdens een stressvolle periode, willen we wel eens ‘een tandje bijzetten’ om het vol te kunnen houden. Vaak blijven we naderhand op dat hogere niveau van spanning functioneren, zonder dat we dat in de gaten hebben. Deze hoge spanning kan een voedingsbodem zijn voor allerlei klachten en problemen, die vaak onbegrepen zijn.

Wat doet adem- en ontspanningstherapie?

De therapie leert u om bewust te worden van de aanwezige spanningen en te bepalen of dit efficiënte, nuttige spanning is, of dat dit een ‘overspanning’ is. Door middel van bewegings-, adem- en aandachtsinstructies leert u dit waar¬nemen en uzelf dieper te ontspannen.

Samen met de therapeut wordt gezocht naar een instructievorm waarbij voor u een duidelijk en concreet waarneembare ontspanning ontstaat.

Werkwijze

De therapie start met een proefsessie van vier bijeenkomsten. De instructies zijn eenvoudig en in principe door iedereen uit te voeren. Ze sluiten nauw aan bij normale houdingen en bewegingen in het dagelijkse leven. De keuze van de instructies wordt bepaald door uw mogelijkheden en uw reacties op de voorafgaande oefeningen en verloopt niet volgens een vooropgezet schema. Tijdens de proefsessie wordt duidelijk of uw klachten/problemen spanningsgebonden zijn. Het verminderen van onnodige spanning leidt tot een verbetering van functioneren en een verhoging van welbevinden en de kwaliteit van leven. Deze effecten hebben een zeer brede toepassing en zijn van grote betekenis bij werkhervatting.

Voor wie is Adem en ontspanningstherapie

De methode toegepast bij vier categorieën van gezondheidsproblemen:
  • Spanningsgerelateerde problemen: zoals hyperventilatieklachten en gespan-nenheid, maar ook vermoeidheid, hoofd¬pijn, slaap¬problemen, burn-out.
  • Psychische problemen: vooral bij angst, maar ook depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking.
  • Functionele problemen van houding, adem, stem en beweging: zoals rug- en nekklachten en ademproblemen, maar ook scoliose, verbetering rompbalans, chronische pijn, RSI (CANS), whiplash, stemproblemen.
  • Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaak: klachten bij hart- en longpatiënten, maar ook bij mensen met neurologische of inwendige orgaan aandoeningen.

Locatie:

Deze therapie vindt plaats op onze locaties Medisch Centrum Leebrug en Medisch Centrum Schalkwijk.

Vergoeding:

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed (afhankelijk van uw polis) door uw zorgverzekeraar, vanuit de aanvullende verzekering. Een verwijzing van een arts is voor behandeling niet noodzakelijk.