Algemene Voorwaarden FysioFitness & ZwangFit/MoederFit

Algemene voorwaarden Fysiofitness / Medische Trainingstherapie Fysiotherapie Leebrug

Algemeen

 1. Fysiotherapie Leebrug is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van cliënten of voor ongevallen of blessures/letsel die de cliënt tijdens het sporten of het verblijf in de oefenzaal eventueel overkomen.
 2. Schade toegebracht door een cliënt, aan de inventaris c.q. het gebouw van Fysiotherapie Leebrug is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
 3. Cliënten die zich schuldig maken aan bedreiging, wangedrag, of de goede naam van Fysiotherapie Leebrug of de goede naam van een of meerdere medewerkers in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de praktijk voor fysiotherapie Leebrug worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen.
 4. De persoonlijke gegevens van de cliënten zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fysiotherapie Leebrug gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Huisregels

 1. Het is niet toegestaan te roken in en aan de voorzijde van het pand.
 2. Het is niet toegestaan de oefenzaal met straatschoeisel te betreden. Gepaste sportkleding en schone sportschoenen zijn verplicht. Medewerkers van Fysiotherapie Leebrug mogen u de toegang weigeren, indien dit niet het geval is.
 3. Het is niet toegestaan om zonder gebruikmaking van een schone handdoek te trainen. Na gebruik van apparatuur dient u zelf transpiratievocht van het apparaat te verwijderen opdat de volgende persoon gebruik kan maken van droog c.q. schoon apparaat.
 4. Het is niet toegestaan in de oefenzaal te eten. Het gebruik van blikjes en glazen is niet toegestaan echter wel bidons.
 5. Fysiotherapie Leebrug behoudt zich het recht voor om openings-, sluitingstijden te wijzigen zonder dat hieraan door de cliënt enig recht kan worden ontleend.
 6. In de oefenzaal zijn mobiele telefoons niet toegestaan en dienen te worden uitgezet.
 7. Trainingstijden: De trainingen vinden plaats op vaste tijden in de week. Deze trainingstijden zijn kenbaar gemaakt door de praktijk (zie o.a. de website). De trainingsduur is maximaal 1 uur en zal plaatsvinden volgens de in de overeenkomst vastgestelde tijden.

Overeenkomst

 1. Cliënten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan. De overeenkomst kan maandelijks schriftelijk worden opgezegd, minimaal 1 maand van te voren. Uw abonnement eindigt per de eerste van de maand. Na beëindiging van deze overeenkomst vervallen alle rechten.
 2. Cliënten zijn zelf verantwoordelijk dat zij zich bekend maken met deze regels en kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat zij niet op de hoogte zijn van de inhoud van de algemene bepalingen.
 3. Bij ziekte of letsel is het mogelijk om op vertoon van een medische verklaring óf in overleg met de fysiotherapeut de automatische incasso tijdelijk stop te zetten. De tijdelijke stop zal ingaan in de daaropvolgende maand, per de 1e van de maand. Bijvoorbeeld: U wordt ziek in de maand november en u wilt uw abonnement stop zetten dan zal de tijdelijke stop ingaan per de 1e van de maand december. Restitutie is niet mogelijk.
  De incasso gaat weer in per de 1e van de maand waarin weer wordt gestart. Bijvoorbeeld: u start op 12 januari dan gaat de incasso in per de 1e van de maand januari.
  Mocht u om andere redenen voor langere tijd willen stoppen dan kunt u zich uitschrijven. Bij herstart worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Verhindering: Indien iemand verhinderd is, wordt hij/zij in staat gesteld deze training alleen in dezelfde week op een ander tijdstip in te halen. Dit gaat in overleg met de Fysiofitness begeleider.
 5. Officiële feestdagen worden niet vergoed maar kunnen, indien mogelijk, wel in dezelfde week worden ingehaald.
 6. Fysiotherapie Leebrug behoudt zich het recht voor tarieven periodiek of tussentijds te wijzigen.
 7. Het afgesproken tarief wordt maandelijks geïnd per automatische incasso.
 8. Tegoeden in welke vorm dan ook zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
Afspraak maken